TEMA: Verneombud – Utgave: 07-08/2009

Spydspiss for miljøet

S00+Milj__boka+-+Folkestad.jpg
Unio-leder Anders Folkestad slår et slag for den nye miljøboka "Klimavennlige handlinger på arbeidsplassen".
- LO og Unio vil mobilisere medlemmene til å ta miljøansvar, og her har dere verktøyet, sa Unio-leder Anders Folkestad, da boka Klimavennlige handlinger på arbeidsplassen ble lansert.

Tekst og foto: Grethe Ettung 

- Boka skal være en idèskaper og motivere til miljøarbeid på arbeidsplassen, fastslo LOs Ellen Stensrud. Boka er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Unio og LO, og inneholder eksempler på hvordan ansatte, verneombud og tillitsvalgte kan jobbe både med indre og ytre miljø. 

Satser på miljøet
Både Stensrud og Folkestad understreket betydningen av at miljøsatsing blir en del av samarbeidet mellom de sentrale myndighetene og partene i arbeidslivet.


S00+Milj__boka+-+Stensrud468.jpg

1.sekretær i LO, Ellen Stensrud, vil ha miljøkunnskap ut til medlemmene.

- Vi fikk gjennomslag i Hovedavtaleforhandlingene om at ytre miljø og klima nå skal være en del av trepartssamarbeidet, sa Stensrud. 
Folkestad poengterte at virksomhetenes miljøansvar først og fremst hviler på styret og ledelsen, men at de tillitsvalgte og verneombudene spiller en ekstra viktig rolle. 

Økt miljøkompetanse
Verneombudene Anne Mette Johansen og Jorunn Kristiansen representerte Nedre Eiker kommune som har vært en pilotkommune i prosjektet ”Livskraftige kommuner” siden desember 2006.

S00+Milj__boka+-+Nedre+Eiker468.jpg

Nedre Eiker er et forbilde for andre kommuner. Her representert ved f.v. Jorunn Kristiansen og Anne Mette Johansen.

- Vi ville bruke verneombudene og bygge opp deres kompetanse, sa Johansen.
Kommunen arrangerer kurs i miljø- og klimanalyse for verneombud og virksomhetsledere, gjerne som en del av det lovpålagte 40-timers HMS-kurset. I tillegg har kommunen pekt ut følgende miljøfelt: avfall, energi, transport, innkjøp og materialbruk, utslipp til luft og vann, og estetikk.
- Når verneombudene blir miljøkonsulenter blir de ekstra rette i ryggen, og de gir miljøarbeidet øyne, hender og føtter i alle Nedre Eikers virksomheter. 

Helsebringende miljø
- Av våre 32 virksomheter er det kun tre som ennå ikke er miljøsertifisert, opplyste Jorunn Kristiansen.
Langløkka barnehage var først ute, og ble miljøsertifisert hos Stiftelsen Miljøfyrtårn i september 2007.
Som tillitsvalgt og verneombud i Langeløkka barnehage tok Kristiansen tak, sammen med styreren av barnehagen. I løpet av ett år reduserte barnehagen restavfallet med 90 prosent, og strømforbruket som lå på 198 000 kWh ble redusert ned til 67 000 kWh.
- Vi sorterer søppel, satser på gjenbruk og byttesalg, og vi er bevisste på miljøet og naturen rundt oss. Enkelte ansatte fryktet at en miljøsatsing ville bety merarbeid i en allerede hektisk hverdag, resultatet har i stedet blitt økt trivsel og et helsebringende miljø.

 

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS