TEMA: Sysselsetting – Utgave: 02/2010

Fortsatt få innvandrere i jobb

TBTall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det bare er en svak vekst i andelen innvandrere som er i arbeidslivet.
Fra slutten av 2007 til 2008, den siste perioden med tall fra SSB, økte andelen sysselsatte blant innvandrere fra 63,3 til 64,2 prosent. Det tilsvarer en årlig økning på mindre enn 1,5 prosent, noe som er klart svakere enn i foregående periode.
Det var først og fremst blant innvandrerkvinner det var en økning. Til sammenligning kan nevnes at i hele befolkningen under ett ligger sysselsettingen på 71,6 prosent, der har den holdt seg uendret en tid.
Det viser seg også at langt større andel innvandrere har yrker med lave krav til utdanning enn resten av befolkningen. Mange innvandrere er sysselsatt i næringer som hotell- og restaurantvirksomhet og rengjøring.
SSB definerer innvandrere som personer født i utlandet eller født i Norge med to utenlandskfødte foreldre.
  • I believe you are miisnsg the other side of the story. Islam can only exist as a political force through the liberal application of oil money. When the oil money runs out, the subversion will stop. This will leave a large and rudderless immigrant population spread about Europe, with incalculable consequences. We don't know when the oil money funding the political subversion under the guise of religious education will run out. If it runs out before the western governments have their financial crises, we will face one set of problems. If the oil money runs out afterwards, we will face yet another set of problems. But in any case, the birth rates among immigrants seems to be falling faster than the birthrates among the indigenous populations. As far as I can see it, the way things will work out in the end seems impossible to predict. We are living in very interesting times. (I understand that "may you live in interesting times" was an old Chinese curse.)
    Av Arcie - kl. 11:10 mandag 1. juli

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS