TEMA: Sysselsetting – Utgave: 06/2009

Mer til arbeidstrening

Frivillige organisasjoner får 22 millioner kroner i støtte til aktivisering og arbeidstrening for personer som befinner seg langt unna arbeidsmarkedet. 24 nye prosjekter får tilskudd. Statssekretær Laila Gustav­sen sier at dette er et ledd i regjeringens fattigdomsbekjempelse. Mange har store problemer med å nærme seg arbeidsmarkedet, for eksempel på grunn av rusproblemer. Ved å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, vil disse få et tilbud som kan gi dem mulighet til å komme i arbeid. Det ble fremmet 79 søknader med et samlet søknadsbeløp på 46 millioner kroner. 35 prosjekter er tildelt tilskudd i 2009, av dem er 11 prosjekter knuttet til en overgangsordning fra tidligere, mens 24 er helt nye. Ordningen ble etablert i 2005.
TB
  • Ahhhhhhhhhhhhh.....flere blogger jeg har ve6rt innom i dag viser deiigle,nydelige markjordbe6r. Hvor finner man slike. Husker da jeg var liten se5 plukket vi disse og jeg skulle se5 hatt et par stre5 akkurat ne5. Fe5r det ikke ut av hodet:O) Jeg har Norske Corona be6r liggende i kjf8peskapet se5 jeg fe5r klare meg med de. Med flf8te og sukker pe5....godt det ogse5:O)
    Av Isabele - kl. 12:46 torsdag 4. oktober

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS