TEMA: Sykefravær og uførhet – Utgave: 05/2006

Ny runde på "Kvikk"

Kopien av KNM "Kvikk" som ble laget i 1997, skal på nytt utstyres med radar og radioantenner for grundige målinger av strålefare. (Foto: Forsvarets mediesenter)
Flere av besetningen på marinefartøyet Kvikk har fått barn med medfødte skader. Nå vil interessegruppa for foreldre med barn rammet av stråleskader, ha helt nye målinger av stråling av marinefartøy.

Av Turid Børtnes

Dette kom frem i et møte mellom forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, ­interessegruppa og Seksjon for arbeids­medisin ved Universitetet i Bergen tidligere i sommer. Da ba forsvarsministeren foreldregruppa og forskningsseksjonen legge frem et felles forslag til oppfølging av saken, skriver Bergens Tidende.

Hele marinen
Professor Bente Moen ved Seksjon for ­arbeidsmedisin sier til avisen at i tillegg til å utruste "Kvikk" med de samme radioantenner og radar som fartøyet hadde tid­ligere for å måle strålingen, skal det også utføres målinger på samtlige fartøytyper som brukes av Sjøforsvaret. Forsøkene skal foregå med full styrke på senderne under mest mulig realistiske forhold. "Kvikk" ble hugget opp i 1996, men søsterfartøyet ble bygget opp med samme type utrustning året etter. Dette er nå demontert, men Sjøforsvaret regner med at det lar seg gjøre å rekonstruere hele utrustningen.

Utvidet undersøkelse
Seksjon for arbeidsmedisin er også i gang med analyser av det omfattende data­materialet som ble samlet inn gjennom spørreundersøkelse blant ansatte i Sjøforsvaret tilbake til 1950 i tillegg til "Kvikk"-ansatte. Foreløpige resultater fra denne under­søkelsen tyder på at det ikke bare er tidligere "Kvikk"-ansatte som har hatt høy risiko for å få barn med misdannelser og problemer med å få barn, men også andre av Sjøforsvarets folk som har jobbet nær radarer og antenner. Undersøkelsen skulle avsluttes i 2006, men er foreslått forlenget med tre år. Dette er bakgrunnen for at interesse­gruppa og Seksjon for arbeidsmedisin ønsker å fortsette undersøkelsene i "Kvikk"-saken.

Nyhetsbrev fra tidsskriftet Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er Norges viktigste arbeidslivsmagasin,
og sender jevnlig ut nyheter på e-post.
Hvis du vil holde deg oppdatert, kan du registrere e-postadressen din i feltet nedenfor. Registreringen er gratis.

Meld meg på
Velg "meld meg på". Fyll deretter inn e-postadressen din og klikk på "SEND".

Din e-postadresse vil kun bli benyttet til utsendelse av nyhetsbrev.
All informasjon behandles fortrolig og vil ikke selges eller videreformidles til tredjepart.

Meld meg på
Meld meg av

Ønsker du HTML eller ren tekst? HTML Ren tekst
E-postadresse:

Meld meg av
Ønsker du å avslutte abonnementet velger du "meld meg av".
Fyll deretter inn e-postadressen din og klikk på "SEND"

Produsert av Pixelhospitalet AS