TEMA: Stress – Utgave: 1/2002

Ulik behandling

Menn og kvinner behandles ulikt ved rehabilitering i forbindelse med stressrelaterte symptomer, viser en svensk undersøkelse. Det er bare menn som blir fysisk undersøkt, ikke kvinnene. Menn sendes til ulike undersøkelser for hjerte, mage og tarm; det tilbudet får ikke kvinnelige pasienter. En annen forskjell er at kvinnene ble rådet til å bytte jobb, mens mennene fikk beskjed om å begrense arbeidsinnsatsen på sitt nåværende arbeidssted, skriver bladet Arbetsliv. Pasientene som var med i undersøkelsen hadde alle en psykisk diagnose med plager som er ganske allmenngyldige, slik som følelse av press på jobben, søvnproblemer, utilstrekkelighetsfølelse og hodepine. TB

Legg til kommentar

captcha