TEMA: Stress

Stress kan gi diabetes 2

Mindre arbeidsrelatert stress kan forebygge hjerte-karsykdommer og type 2 diabetes.

Stress kan gi diabetes 2

Mindre arbeidsrelatert stress kan forebygge hjerte-karsykdommer og type 2 diabetes.

Stress gir helsefare

For første gang har forskere funnet bevis for at en stressende jobb kan føre til direkte helseskader, slik som hjerteinfarkt eller hjertekrampe.

Yngre ledere møter veggen

Yngre ledere har faktisk like stor risiko for å bli utbrente eller føle seg utmattet av jobben som de eldre. Men ved å jobbe med seg selv, klarer de fleste å komme tilbake til arbeidslivet igjen.

Stress angriper hjernen

Personer som hele tiden må håndtere store mengder informasjon i forbindelse med arbeidet sitt står i fare for å pådra seg en ny type stress-sykdom, skal vi tro danske forskere.

Produsert av Pixelhospitalet AS