TEMA: Seniorer

Siemens mot strømmen

S42_43_Siemens2_opt.jpeg

Siemens anser ikke 67-åringer som utgått på dato.

Prisen ”Årets seniorinitiativ 2011” gikk til St. Olavs Hospital

seniorStOlav+462.jpg

St. Olavs Hospital har gjort seniorpolitikk til et eget satsningsområde, og belønnes med pris for innsatsen.

Seniorer vil være i arbeid selv etter at de får rett til pensjon

__sterud+468.jpg

Men mange bedrifter mangler strategi for hvordan de skal beholde og videreutvikle seniorer.

Norge ledende på seniorpolitikk

I boka Older Workers in a Sustainable Society trekker forskere fra en rekke land fram seniorene som en ressurs i arbeidslivet.

Personalpolitikken må fornyes

Integrering+_Istock_.jpg

Mangel på kompetent arbeidskraft kan bli et stort problem for Norge i fremtiden.

Produsert av Pixelhospitalet AS