TEMA: Politikk – Utgave: 02/2010

Politisk kvitter på Twitter

Ragnar+Waldahl+468.jpg
- Mange sentrale politikere er på Twitter, men det spørs om de følges av andre enn ”menigheten”, sier Ragnar Waldahl, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. (Foto: Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.)
- Mange av politikerne våre er aktive på Twitter, men om det gir politisk uttelling er heller uvisst, sier Ragnar Waldahl, professor ved Insitutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Av: Grethe Ettung 

- Politikere ønsker å nå ut til så mange som mulig, og vil være interesserte i å prøve ut nye kanaler, sier Ragnar Waldahl, professor ved Insitutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
Mange sentrale politikere, partier, organisasjoner og bedrifter har meldt seg på Twitter-bølgen. Twitter (kvitring) er et nettsamfunn og en såkalt mikrobloggingstjeneste. Brukerne skriver meldinger på maks 140 tegn, og grunnidèen er at alle skal kunne se hva du ”kvitrer/tvitrer” om. De som fatter interesse for hva du er opptatt av, kan velge å følge deg, og blir kalt followers eller lesere. På samme måte velger du hvem du vil følge. 

Egnet for menigheten  
- Jeg vil tro at de fleste som aktivt går inn og følger politikere på Twitter er de som allerede er politisk interesserte, og at Twitter er et egnet medium særlig for de som allerede tilhører ”menigheten”. Det å kapre nye velgere derimot, krever vanligvis en mer aktiv handling overfor mottaker, påpeker Waldahl.
- Hvor seriøst vil en melding på Twitter oppfattes?
- Det kommer an på hvilken linje politikeren har lagt seg på, om det primært er politiske budskap vedkommende bringer til torgs, eller om det er budskap av mer allmenn, sosial karakter.
At Twitter skal kunne oppfattes som en maktfaktor, har ikke Waldahl stor tro på.
- Ved stortingsvalget i 2005 hadde tradisjonelle massemedier som aviser, radio og tv langt større betydning enn nyere sosiale medier, og det er ingen grunn til å tro at Twitter hadde noen særlig betydning ved fjorårets valg. Budskap som skal formidles innenfor en ramme på 140 tegn, blir lett slagordmessige og unyanserte. 

Les også: Aktive, samfunnsbevisste tvitrere: Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen, Høyre-leder Erna Solberg og leder av Stormberg, Steinar J.Olsen.


Twitter-bruk
Brukere sender ifølge Twitter rundt 50 millioner tweets per dag, noe som tilsvarer 600 meldinger i sekundet, skriver Journalisten.no. 20 prosent av meldingene, eller rundt 83 meldinger per sekund, inneholder en referanse til et produkt eller en merkevare.
Politikere, utdanningsinstitusjoner og bedrifter er på full fart inn for å benytte sosiale medier som markedsføringskanaler. Nettsamfunnene er tjenester som har kommet for å bli, selv om de sannsynligvis kommer til å variere i popularitet og utbredelse. 

  

Nyhetsbrev fra tidsskriftet Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er Norges viktigste arbeidslivsmagasin,
og sender jevnlig ut nyheter på e-post.
Hvis du vil holde deg oppdatert, kan du registrere e-postadressen din i feltet nedenfor. Registreringen er gratis.

Meld meg på
Velg "meld meg på". Fyll deretter inn e-postadressen din og klikk på "SEND".

Din e-postadresse vil kun bli benyttet til utsendelse av nyhetsbrev.
All informasjon behandles fortrolig og vil ikke selges eller videreformidles til tredjepart.

Meld meg på
Meld meg av

Ønsker du HTML eller ren tekst? HTML Ren tekst
E-postadresse:

Meld meg av
Ønsker du å avslutte abonnementet velger du "meld meg av".
Fyll deretter inn e-postadressen din og klikk på "SEND"

Produsert av Pixelhospitalet AS