TEMA: Notiser – Utgave: 04/2010

Ledere glade for ledernettverk

Ledernettverk var en positiv opplevelse for lederne i eldrepleien. Men ledernes opplevelser forplantet seg kun i begrenset omfang til medarbeiderne i form av bedre lederskap og mer støtte i arbeidet. Det viser forskningsresultater fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.
Lederne skulle ha mulighet til å lære av hverandre og med­arbeiderne skulle oppleve mer støtte og kompetanse fra lederne sine. I alt bestod ledernettverket av mer enn 100 ledere fordelt på tretten grupper med mellom seks og tolv medlemmer. Prosjektet viste at 39 av dem fikk i høy grad oppfylt sine personlige mål i prosjektet, mens det kun i noen grad var tilfellet for 45.
Fra medarbeidernes synsvinkel har prosjektet kun hatt en begrenset suksess. Det viser en spørreundersøkelse blant medarbeiderne som hadde ledere som deltok i ledernettverket.

Nyhetsbrev fra tidsskriftet Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er Norges viktigste arbeidslivsmagasin,
og sender jevnlig ut nyheter på e-post.
Hvis du vil holde deg oppdatert, kan du registrere e-postadressen din i feltet nedenfor. Registreringen er gratis.

Meld meg på
Velg "meld meg på". Fyll deretter inn e-postadressen din og klikk på "SEND".

Din e-postadresse vil kun bli benyttet til utsendelse av nyhetsbrev.
All informasjon behandles fortrolig og vil ikke selges eller videreformidles til tredjepart.

Meld meg på
Meld meg av

Ønsker du HTML eller ren tekst? HTML Ren tekst
E-postadresse:

Meld meg av
Ønsker du å avslutte abonnementet velger du "meld meg av".
Fyll deretter inn e-postadressen din og klikk på "SEND"

Produsert av Pixelhospitalet AS