TEMA: Notiser – Utgave: 04/2010

Ledere glade for ledernettverk

Ledernettverk var en positiv opplevelse for lederne i eldrepleien. Men ledernes opplevelser forplantet seg kun i begrenset omfang til medarbeiderne i form av bedre lederskap og mer støtte i arbeidet. Det viser forskningsresultater fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.
Lederne skulle ha mulighet til å lære av hverandre og med­arbeiderne skulle oppleve mer støtte og kompetanse fra lederne sine. I alt bestod ledernettverket av mer enn 100 ledere fordelt på tretten grupper med mellom seks og tolv medlemmer. Prosjektet viste at 39 av dem fikk i høy grad oppfylt sine personlige mål i prosjektet, mens det kun i noen grad var tilfellet for 45.
Fra medarbeidernes synsvinkel har prosjektet kun hatt en begrenset suksess. Det viser en spørreundersøkelse blant medarbeiderne som hadde ledere som deltok i ledernettverket.
  • Frankly I think that's absoluetly good stuff.
    Av Fidelia - kl. 11:06 søndag 21. august

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS