TEMA: NAV – Utgave: 05/2010

Ligger ikke på latsiden

 stock_xchng.jpg
Trygdebedrageri er fortsatt et stort problem for NAV. Nå loves det økt satsning på å ta flere trygdesvindlere. (Foto: stock.xchng)
Så langt i år har 599 personer forsøkt å svindle til seg totalt 81 millioner trygdekroner fra NAV.
Av Mats Løvstad 

Nå er samtlige anmeldt for trygdebedrageri. Den største enkeltsaken dreier seg om en person som svindlet til seg 1,8 millioner kroner i uførestønad samtidig som han jobbet svart. Likevel har antallet anmeldelser sunket i forhold til tidligere år.
- Vi har måttet prioritere å bedre saksbehandlingstider og utbetaling av ytelser. Antallet ubehandlede saker som inneholder feil, og mulig misbruk, har dermed økt, og det har ført til færre anmeldelser, sier assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt. 

Vil øke kontrollnivået
Han bedyrer likevel at det ikke betyr at kontrollnivået i NAV har blitt lavere.
- Vi har avdekket like mange saker som tidligere, men det tar lengre tid fra vi avdekker en misbrukssak til vi kan anmelde den, noe som slår ut i statistikken, forklarer han.
De høyeste beløpene finner man i gjennomsnitt i uførepensjonssakene, hvor snittet ligger på 380.000 kroner mot 130.000 kroner totalt på alle stønadene. Et spesialteam er nå under oppbygging for å behandle de alvorligste sakene raskere, slik at de som inneholder straffbare forhold kan anmeldes.
- Vi går nå gjennom hele feilutbetalings- og misbruksområdet med sikte på økt effektivisering. Det er nødvendig fordi vi kommer til å øke kontrollnivået i 2011, og forventer at det vil avdekkes enda flere misbrukssaker, avslutter Åsholt.
  • Articles like this really grease the stahfs of knowledge.
    Av Agus - kl. 03:02 mandag 10. desember

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS