TEMA: Likestilling – Utgave: 04/2009

Fortsatt ­lønnsforskjeller

Lønnsforskjellene i Norge fortsetter å øke, men økningen er moderat og ulikhetene mellom menn og kvinners lønn begynner så smått å jevne seg ut. Dette går frem av en forsk­ningsrapport ved Institutt for samfunnsforskning som tar for seg lønnsutviklingen blant de best lønnede, sammenlignet med gjennomsnittslønnene i perioden 1995-2006. I denne perioden har forskjellen mellom de 5 prosent best lønnede og gjennomsnittet økt litt, ca 5 prosent, skriver forskning.no. Ikke overraskende er det flest menn blant de høyest lønte, men det er en tendens til en viss utjevning. I 1995 var 6 prosent av topplønnsmottakerne kvinner, denne andelen hadde økt til 11 prosent i 2005. Forskerne knytter økningen i lønnsforskjellene opp mot lønnsomhet i næringslivet. Kortversjonen er at bedre økonomiske tider fører til økte forskjeller.
TB
  • Da me5 dere i SV, som tross alt har miljf8vernministeren og er et viktig miljf8parti, stulte e5 skylde pe5 USA og Australia og de andre landene som ikke har signert Kyoto-avtalen. Norge har ogse5 f8kt sine utslipp siden 1990, selv om vi har signert avtalen. Per innbygger er faktisk f8kningen stf8rre i Norge.Og hvis dere skal klare e5 redusere Norges utslipp, er det altfor altfor lite e5 angripe folk som ikke vil ge5 med genser inne. Dere me5 legge avgifter pe5 de ne6ringene som slipper ut mye CO2. Forelf8pig er det bare transportne6ringen og oljene6ringen, mens landbruket og prosessindustrien slipper unna. (De to ne6ringene slipper forresten ikke bare e5 betale for utslippene sine, de subsidieres det hvite ut av f8yet pe5 andre me5ter ogse5.)Det var forresten ikke ff8rste gang f8konomer regner pe5 dette. Copenhagen Consensus gjorde det for et par e5r siden (med fire nobelprisvinnende f8konomer), men de kom til et annet resultat enn Stern.
    Av Fati - kl. 16:01 lørdag 3. november
  • sier:@Marte: Helt riktig! Det er nok vtikig at elevene blir kjent med forskjellige arbeidsmetoder for e5 forberede dem litt pe5 det som kan komme etterpe5. Pe5 mange arbeidsplasser er det f.eks. vtikig e5 kunne arrangere seg i grupper, og da er det vtikig at man ogse5 me5 gjennom en eller annen gruppeoppgave, selv om man ikke vil det. Men det er de fleste vel klar over, og en viss medbestemmelsesrett me5 elevene ha. Generelt sett kan man vel si at elever som trives godt, presterer bedre.Som du sier, er det vtikig med god tilbakemelding. Jeg blir ganske glad, ne5r jeg fe5r en prf8ve tilbake og ser at le6reren har brukt tid pe5 e5 kritisere et eller annet til tross at jeg har fe5tt en god 5er eller 6. Men et problem er kanskje at ikke alle elever tolker kritikken likt. Mange vil ikke hf8re kritikk og ff8ler seg litt krenket, selv om karakteren blir bra, og da er det ofte ikke bare le6rernes skyld, synes jeg.Ne5 vet jeg ikke om dere allerede har gjort det, men det kan ve6re lurt e5 sette seg sammen med de tillitsvalgte. Dere me5 nok fe5 lov til e5 bruke en klassetime for e5 yte kritikk mot le6rerne, men da bf8r kritikken virkelig ve6re konstruktiv. Det kan hjelpe ganske mye :) 0 0
    Av Nishi - kl. 21:14 lørdag 3. november
  • Heisann Har ogs vokst opp med leddgikt og div annet tieblh r.M ta med alt en f r gratis. he he ehmmOg jeg var s heldig f oppleve Revmatisme sykehuset i Akersbakken gjennom hele min oppvekst.Selv om jeg er fra en helt annen kant av landet. Dette sykehus og alle som var der var helt unike. En skal lete lenge etter ett bedre tilbud enn det en fikk der. S kom landets sorg, de la det ned Hurra for ola dunk..eller ikke.Men jeg fikk mitt andre hjem og s *normal* oppvekst som overhodet mulig med hver 3 mnd p sykehus takket v re mitt andre hjem. S helsevesenet fungerer i noen sammenhenger. Leter etter noen dugelige n , s om noen har noen tilsalgs send meg ett vink Over & ut
    Av Richard - kl. 06:51 mandag 5. november

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS