TEMA: Lederartikler – Utgave: 06/2010

Veien videre

 Veien+videre+468.jpg
Hvert år dør noe under en million mennesker i selvmord på verdensbasis. I Norge ligger antall årlige registrerte selvmord rundt 500.

Av Grethe Ettung, redaktør i Arbeidsmiljø

Forskning har vist at selvmord er en ekstremt belastende hendelse for de nærmeste etterlatte, også lenge etter selvmordet.  

Kollegastøtte og annen form for sosial støtte i bedriften betyr svært mye. Men vi skal huske på at de som rammes ofte er uten tiltak og overskudd, derfor kan vi ikke forvente at de tar initiativ til kontakt. Derfor er det viktig at vi som kolleger og ledere tar kontakt og viser at vi er villige til å snakke og yte hjelp. Det er ikke ordene som er det viktigste, med at vi bryr oss.

Kari Dyregrov, forsker ved Folkehelseinstituttet og Senter for Krisepsykologi AS i Bergen, er en av forfatterne bak boka Etter selvmordet – veien videre. I Arbeidsmiljø nummer 6/2010, forteller hun om egen forskning som viser at etterlatte som får støtte på arbeidsplassen, verdsetter denne svært høyt. Arbeidsplassen er utrolig viktig som sosial arena, den er identitets- og tilhørighetsskapende og gjennom gode støttetiltak kan de etterlatte komme raskere tilbake i arbeid.

På arbeidsplassen kan man også forebygge ved å ta opp sorg, krisereaksjoner og kollegastøtte som tema.  

De ansatte skal vite at dersom det hender noe, så vil bedriften bry seg om dem.

 

 

  • Kje6re Krokline.Det er trist at noen velger den veien ut av livet, men spf8r meg selv om det er den beste veien ut.Vi hadde en god venn, som gordje det med piller, fryktelig vondt e5 fe5 hf8re om se5nnt for de som ste5r tilbake e5 ff8ler sorgen.Ne5r himmelen er gre5,med svarte skyer pe5,Da skal man ikke pe5 de se,men senke blikket ned,Og Gi de df8de fred.Ne5r solen atter skinner,og sender deg gode minner,Det er da en kraften finner.***d8nsker deg allt godt, vennen.Ta ne5 vare pe5 deg selv.Glad for at du er her..Varm Klemm.Nei, det er nok ikke den beste veien, men det er en vei ut. Dessverre.
    Av Stheffany - kl. 21:32 torsdag 4. oktober

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS