TEMA: HMS-bransjen – Utgave: 04/2010

Nettportal skal redusere ulykker

Målet med ny nettportal for fiskere er å redusere antall ulykker.
Fra 1.oktober vil portalen www.yrkesfisker.no være operativ. Målet med portalen er å bidra til økt bevissthet rundt sikkerhet på fiskernes arbeidsplass for derigjennom å redusere tallet på arbeidsulykker. Portalen skal være en informasjonskilde for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Med all informasjon som har med sikkerhet å gjøre samlet på ett sted, vil både nye og erfarne fiskere få svar på det de ofte etterspør, men ikke vet hvor de skal finne. Siden vil inntil videre bli driftet av Sjøfartsdirektoratet. Målet er at portalen videreutvikles og oppdateres etter innspill fra både aktive fiskere og fiskernes organisasjoner.

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS