TEMA: Arbeidstilsynet – Utgave: 02/2009

Flere revisjonsselskap anmeldt

Arbeidstilsynet har anmeldt flere revisjonsfirmaer for brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. (Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Arbeidstilsynet har politi­anmeldt flere revisjons­selskap for brudd på arbeids­miljø­loven, blant annet selskapet Deloitte.
Av Turid Børtnes

Seniorinspektør Bente Bakke i Arbeidstilsynet Oslo vil ikke bekrefte anmeldelsen eller opplyse om det er snakk om flere anmeldelser ut over at Arbeidstilsynet har oversendt funn i flere revisjonsvirksomheter til politiet. Men selskapet Deloitte bekreft­er selv at de er kjent med at de er politianmeldt. Bladet Arbeidsmiljø har også konkrete opplysninger om anmeldelse av enda et stort revisjonsselskap, men har ikke fått dette bekreftet hos politiet eller Arbeidstilsynet.

Ikke hørt fra politiet

HR-direktør Caroline Duyck­aerts i revisjonsselskapet Deloitte opplyser at de har fått informasjon om at selskapet er politianmeldt. Informasjonen ble gitt underhånden fra Arbeidstilsynet i midten av desember i fjor. Fra politiet har de ikke hørt noe, til tross for at det er to og en halv måned siden anmeldelsen skal være levert. Deloitte har mottatt en detaljert beskrivelse fra Arbeids­tilsynet vedrørende de aktuelle bruddene på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og også levert tilsvar på dette. Etter dette har ikke selskapet hørt noe mer i saken.

Neppe rettssak

Revisjonsselskapet Ernst & Young fikk allerede høsten 2008 en reaksjon fra Arbeids­tilsynet på brudd på over­tidsbestemmelsene i arbeids­miljøloven. Som omtalt i forrige nummer av Arbeidsmiljø er dette revisjonsselskapet nå ilagt en bot på 1 million kroner for å ha latt sine ansatte jobbe for mye overtid. Ernst & Young har fått en utvidet frist til 9. mars for å avgjøre om de vedtar boten eller om de ønsker å ta saken videre til retten. - Vi har foreløpig ikke avgjort hva vi gjør, men det blir neppe aktuelt med rettssak, sier Bjørn Vihovde, nordisk HR-sjef i Ernst & Young. - Men vi reagerer på det manglende samsvaret mellom botens størrelse og de aktuelle bruddene på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Politiet har heller ikke vektlagt at vi har et godt og forsvarlig arbeidsmiljø med svært lavt sykefravær. Vi får inntrykk av at botens størrelse utelukkende fastsettes på grunnlag av tallene på bunnlinja. På grunn av regnskapstekniske forhold var det tallet svært høyt i fjor.

Advokatenes tur

Bente Bakke opplyser at Arbeidstilsynet gjennomførte flere tilsyn i revisjonsbransjen i fjor og at funn gjort i den forbindelse er oversendt til politiet. Men Arbeidstilsynet vil ikke kommentere hva slags lovbrudd det er snakk om, hvilke virksomheter som er anmeldt og antallet ut over at tilsynene er gjennomført på samme måte som i selskapet Ernst & Young, som allerede er kjent av offentligheten. Det er meningen å fortsette denne typen tilsyn i lignende bransjer i 2009. Flere av de største advokatfirmaene her i landet har allerede fått varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS