TEMA: Arbeidsrett – Utgave: 03/2010

- Datatilsynet på ville veier

NHO ber Datatilsynet om å revurdere sin grense på maksimalt seks måneder som en hovedregel for å lagre advarsler i personal­mapper.
Datatilsynet har nylig uttalt at advarsler til arbeidstakere som hovedregel kun kan lagres i personalmappen "kort tid". Etter Datatilsynets oppfatning innebærer det at advarsler som hovedregel skal slettes innen seks måneder. NHO har i et brev til Datatilsynet pekt på at dette standpunktet er uten støtte i rettskilder med relevans og vekt. I tillegg synes Datatilsynets standpunkt å overse arbeidsgivers legitime behov for å kunne dokumentere at mangelfulle arbeidsprestasjoner eller uønsket adferd er tatt opp med arbeidstakere på en tydelig måte. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden i en eventuelt etterfølgende opp­sigelses- eller avskjedssak. Dersom advarsler skal slettes så tidlig vil arbeidsgiver fratas helt elementære bevismomenter. På denne bakgrunn anmodes Datatilsynet om å revurdere sitt standpunkt.
  • I can't bleivee I've been going for years without knowing that.
    Av Dalton - kl. 19:56 søndag 21. august
  • Ah, i see. Well that's not too tkrciy at all!"
    Av Caelii - kl. 20:41 søndag 9. desember

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS