TEMA: Arbeidsorganisering – Utgave: 05/2011

Mange grove lovbrudd

 helse+468.jpg
Arbeidstilsynet har avdekket lovbrudd blant annet innen helsesektoren; sykehjem, hjemmepleie og sykehus. (Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet)
Virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft bryter  arbeidsmiljøloven.

Av Grethe Ettung

Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft har avdekket mange alvorlige lovbrudd.

365 tilsyn
I innleie-utleiesatsingen er det gjennomført 356 tilsyn over hele landet så langt i år. 151 av tilsynene er hos bemanningsforetak. 205 av tilsynene er hos innleiere innen helsesektoren (sykehjem, hjemmepleie, sykehus), renholdsbransjen, hotell og restaurant og bygg, verft og næringsmiddelindustrien.

Overtid, doble vakter og lange arbeidsøkter
Lovbruddene innebærer blant annet alvorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler over lang tid. Flere hundre timer overtid ut over det som er lovlig i løpet av et år, mange doble vakter over lange perioder og arbeidsøkter som er så lange at det er uforsvarlig. Det viser en foreløpig oppsummering av funn hos utleiere og innleiere.

Les mer her 

 

 

  • Heck of a job there, it asboltuely helps me out.
    Av Datherine - kl. 04:27 tirsdag 8. november

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS