TEMA: Arbeidsmiljøsenteret – Utgave: nett/2013

Kurs for hovedverneombud

 S32-33+-+Sunndals__ra+-+Gundersen_468.jpg
Våre kurs for hovedverneombud er veldig populære. Tilbakemelding fra kursdeltakerene er at kurset gir dem økt kunnskap og trygghet til å stå i rollen som hovedverneombud. 

 - Når de ansatte i din virksomhet har valgt deg til verneombud, og når alle verneombudene innstiller deg til vervet som hovedverneombud (HVO), har du grunn til å være stolt. Da bør du gjengjelde tillitserklæringen med å sikre deg kunnskap som vil gjøre det enklere å utføre denne oppgaven.
Siden det er hovedverneombudet som samordner verneombudenes aktiviteter, vil en stor del av arbeidet være rettet mot ledelsen.
HVO skal delta med innspill i alle omfattende endringer, som byggearbeider, nytt bygg, omstillinger, rasjonaliseringer, valg av ventilasjonssystemer osv.
HVO skal delta i arbeidsmiljøutvalget, og har der tale-, forslags- og stemmerett. Oppgaven som hovedverneombud kan være krevende, og mange deltar i organiserte HVO-nettverk for å få støtte, delta i faglige diskusjoner og søke råd. Målet med nettverkene er å lære av hverandres erfaringer for å bli tryggere i rollen som hovedverneombud. 

Arbeidsmiljøsenteret har skolert vernetjenesten i private og offentlige virksomheter helt siden 1936, og har høy kompetanse og integritet når det gjelder arbeidsmiljøopplæring. 

 • Arbeidsmiljøsenteret tilbyr kurset «Hovedverneombudets rolle og oppgave.
 • Arbeidsmiljøsenteret organiserer HVO-nettverk flere steder i landet.
 • Arbeidsmiljøsenteret tilbyr kurset «Arbeid i arbeidsmiljøutvalg – AMU».

 • Jeg melder meg herved på hovedverneombudskurs. Jeg er hovedverneombud i Bærum kommune, Plan- og Miljøavdelingen. Når og hvor en neste kurs? Sbvar tel 67504304 eller tka@baerum.kommune.no
  Av Terttu Kalland - kl. 13:32 onsdag 13. mars
 • zUXKJT <a href="http://nkxsejeifmcb.com/">nkxsejeifmcb</a>
  Av dpvssdkh - kl. 05:13 fredag 15. mars
 • Well, the behavior you decrsibe shouldn't be surprising, it has been the standard way of parsing command lines on UNIX for more than 30 years. From the Single Unix Specification: Any of the following identifies the end of options: the special option , finding an argument that does not begin with a - , or encountering an error. In your example, foo clearly marks the end of options according to the spec. You'll find lots of tools that behave this way, even though on Linux people got used to GNU-style parsing which works differently (like I wrote, GNU-style getopt is a bit more fancy, but it's not compatible). Inexperienced users may be surprised at first, but if you don't use a tool correctly, you shouldn't blame the tool.Do you have a better suggestion other than writing non-portable scripts or give up on shell scripts altogether? :)
  Av Abe - kl. 08:22 fredag 15. mars
 • Gx3T02 , [url=http://aptnqfegoaqm.com/]aptnqfegoaqm[/url], [link=http://ukjkwmknijxt.com/]ukjkwmknijxt[/link], http://vuupnpxptkni.com/
  Av xlwwko - kl. 02:49 søndag 17. mars

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS