TEMA: Arbeidsmiljøsenteret – Utgave: nett/2012

Opplæringstilbud for verneombud

 S24_Verneombud_opt_1_.jpeg
Når et nytt verneombud er valgt, er det viktig med skolering. Det er lett å gå seg vill i jungelen av lover, regler, rollefordeling, plikter og rettigheter.

For å kunne utføre arbeidsoppgavene så godt som mulig bør et nytt verneombud umiddelbart sikre seg grunnopplæring i arbeidsmiljø.
Arbeidsmiljølovens 6-5 slår fast: «Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte».
Her er det ikke rom for unntak.
Arbeidsmiljøsenteret har skolert vernetjenesten i private og offentlige virksomheter helt siden 1936, og har høy kompetanse og integritet når det gjelder arbeidsmiljøopplæring. Opplæringen dekker de fleste behov. 

•  Arbeidsmiljøsenteret tilbyr 40 timers grunnkurs, som fortsatt er den mest vanlige formen for verneombudsopplæring. 

•  Arbeidsmiljøsenteret tilbyr tre dagers opplæring, som er godkjent av myndighetene hvis partene på arbeidsplassen er enige om en slik løsning. 

•  Arbeidsmiljøsenteret tilbyr nettbasert opplæring for de som ikke har tid eller anledning til å delta på tradisjonelle kurs. 

•  Arbeidsmiljøsenteret tilbyr 3 dagers kurs på engelsk. Det er stadig flere utenlandske arbeidstakere i Norge, og det er derfor nødvendig å ha et tilbud til dem. 


paamelding.jpg

 • Peňažne9 predspevky na kompenze1ciu:1. peňažnfd predspevok na osobnfa asncteisiu,2. peňažnfd predspevok na kfapu pomf4cky,3. peňažnfd predspevok na vfdcvik použedvania pomf4cky,4. peňažnfd predspevok na fapravu pomf4cky,5. peňažnfd predspevok na opravu pomf4cky,6. peňažnfd predspevok na kfapu zdvedhacieho zariadenia,7. peňažnfd predspevok na kfapu osobne9ho motorove9ho vozidla,8. peňažnfd predspevok na fapravu osobne9ho motorove9ho vozidla,9. peňažnfd predspevok na prepravu,10. peňažnfd predspevok na fapravu bytu,11. peňažnfd predspevok na fapravu rodinne9ho domu,12. peňažnfd predspevok na fapravu gare1že,13. peňažnfd predspevok na kompenze1ciu zvfdÅ¡enfdch vfddavkov na die9tne stravovanie sfavisiacich s hygienou alebo s opotrebovanedm Å¡atstva, bielizne, obuvi a bytove9ho zariadenie sfavisiacich so zabezpečenedm preve1dzky osobne9ho motorove9ho vozidla sfavisiacich so starostlivosÅ¥ou o psa so Å¡pecie1lnym vfdcvikom14. peňažnfd predspevok na opatrovanie.Peňažne9 predspevky na kompenze1ciu uvedene9 pod bodom 1., 9., 13. a 14. sfa opakovane9 peňažne9 predspevky na kompenze1ciu a peňažne9 predspevky na kompenze1ciu uvedene9 v bodoch 2. až 8. a 10. až 12. sfa jednorazove9 peňažne9 predspevky na kompenze1ciu.
  Av Gaurang - kl. 05:09 fredag 15. mars
 • bhai Superb Doga. Another death knell for the attrition thoery, as the time moves LOL. Lagta hai tango bhai aap attrition thoery walo ko inn forums me chun chun ke maroge vadiya hai ,lage raho feary tango i enjoy such comments from u
  Av Richard - kl. 07:06 fredag 15. mars
 • pxNEWC , [url=http://uquuajxixlod.com/]uquuajxixlod[/url], [link=http://whfxpxguhdxd.com/]whfxpxguhdxd[/link], http://owukhedekzyj.com/
  Av dfljucxkx - kl. 02:13 søndag 17. mars
 • I didn't consider them when I (just) renweed my insurance because:(1) The list of their authorized workshops is the shortest among all car insurance companies.(2) Their authorized workshops are small workshops, and do not include companies like STAR, Comfort e.t.c.
  Av Sabine - kl. 12:17 søndag 17. mars
 • bgQJ1s , [url=http://zipyvaqbxnjc.com/]zipyvaqbxnjc[/url], [link=http://akwfcenkyilr.com/]akwfcenkyilr[/link], http://wwoyzfzecpty.com/
  Av xffqlhikcg - kl. 22:13 mandag 18. mars
 • GXiR3A , [url=http://mihxgkgyscel.com/]mihxgkgyscel[/url], [link=http://huahtsdszlre.com/]huahtsdszlre[/link], http://saroletsgbwj.com/
  Av wepoxqfwjkq - kl. 22:47 mandag 18. mars

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS