TEMA: Arbeidsmiljøsenteret – Utgave: nett/2012

Arbeidsrett for deg som ikke er jurist, 2 dager

 Dommerklubbe.jpg
Velkommen til et spennende kurs med praktisk og teoretisk skråblikk på bruk av jus på arbeidsplassen!

Kurset «Arbeidsrett for deg som ikke er jurist» skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen. 

I løpet av kurset vil du:

  • Bli bedre til å forstå, vurdere og håndtere personal og jus-relaterte problemstillinger på arbeidsplassen.
  • Få en forståelse for hvilke krav og rammer det er for juridisk saksbehandling
  • Få et godt grep rundt viktige definisjoner, begreper og "need to know" for arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud.
  • Bli bedre til å identifisere det komplekse i juridiske problemstillinger, og bli flinkere til å avveie legale hensyn

Få økt kunnskap i hvordan håndtere problemstillinger i skjæringsfeltet jus/psykologi. Eksempelvis ledelse, konflikt, motivasjon/arbeidsinnsats og felles måloppnåelse/samarbeid.

Målgrupper:
Ansatte innenfor HMS/HR/personal, ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre interesserte 

Arbeidsmiljøsenteret har drevet opplæring av vernetjenesten i private og offentlige virksomheter helt siden 1936, og har høy kompetanse og integritet når det gjelder arbeidsmiljøopplæring.

paamelding.jpg

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS