TEMA: Arbeidsmiljøsenteret – Utgave: nett/2012

Direktørskifte i Arbeidsmiljøsenteret

 Kjetil+Vedoey.jpg
Etter å ha ledet Arbeidsmiljøsenteret siden 2001, pensjonerer Paul Norberg seg fra 1. september i år. Kjetil A. Vedøy fra Bergen er ansatt som ny direktør.
Vedøy kommer fra stillingen som daglig leder i bedriftshelsetjenesten Sunn HMS, og har bred erfaring som leder og konsulent i arbeidslivet. Han er også en erfaren kursleder i temaer som HMS-arbeid, ledelse, konflikter på arbeidsplassene og stress.

Høy kompetanse
Kjetil A. Vedøy har tidligere ledererfaring fra attføringsbransjen og fra det private næringsliv. Han har blant annet vært personalsjef hos IKEA.
- Jeg gleder meg til å tiltre stillingen som direktør i Arbeidsmiljøsenteret. Arbeidsmiljøsenteret er blant de sterkeste merkenavnene innen arbeidsmiljø- og kompetanseformidling i Norge, samtidig som senteret har et stort utviklingspotensial. Fagkonsulentene i Arbeidsmiljøsenterets opplæringsavdeling har høy kompetanse som kursledere, konferansearrangører og rådgivere innen arbeidsmiljøområdet. Arbeidsmiljøsenteret arrangerer også viktige konferanser; blant annet Nordens største HMS-møteplasser; Arbeidsmiljøkongressen i Bergen, og Arbeidsmiljødagene i Trondheim.
Arbeidsmiljøsenterets HMS-butikk er også en viktig en del av virksomheten, med salg og formidling av arbeidsmiljølitteratur, skilt og verne- og sikkerhetsutstyr.
Som direktør blir min fremste jobb å synliggjøre Arbeidsmiljøsenteret kompetanse og ressurser.
Vi skal representere en trygghet for alle virksomheter som benytter våre tjenester og produkter. Vi skal være lett tilgjengelige og gi rask hjelp med de utfordringer og spørsmål som måtte dukke opp i arbeidsmiljøarbeidet til kundene våre. Som ny direktør skal jeg være entusiastisk motivator for alle senterets meget kompetente medarbeidere. En viktig oppgave for meg og mine medarbeidere blir å videreutvikle Arbeidsmiljøsenteret i tråd med våre kunders forventninger. Det er en jobb jeg gleder meg til, sier Kjetil A. Vedøy.

Skrivende pensjonist
Avtroppende direktør Paul Norberg er glad for at styret har ansatt en direktør som både har god faglig ballast, solid ledererfaring og er vant til å jobbe i et tøft marked.
 - Arbeidsmiljøsenteret ble stiftet så tidlig som i 1936, og har i alle år vært en viktig del av norsk arbeidsliv. Dette arbeidet vil fra høsten i år bli ledet og videreført av Kjetil A. Vedøy. Jeg ønsker ham lykke til i denne spennende jobben, sier Norberg.
Paul Norberg, som tidligere har vært journalist og redaktør i dagsaviser og tidsskrift, skal bruke pensjonisttilværelsen til gjenoppta skrivearbeidet og drive med en del foredragsvirksomhet.

  • Hei. Jeg er snart ferdig med mastergrad i rådgivning ved NTNU og skriver oppgave om "opplevelsen av kommunikasjonen med kollega eller leder under konflikt på jobb". Jeg har jobbet ca 16 år som mellomleder i barnehage og lurer på muligheten for jobb hos dere? Bor i Trondheimsområdet.
    Av Karin Løberg Rømma - kl. 23:52 torsdag 16. mai

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS