TEMA: Arbeidsmiljøsenteret – Utgave: nett/2012

Historisk dom om mobbing

PN+innsikt+banner_001.jpg 
I en historisk høyesterettsdom er Kristiansand kommune dømt til å betale 926.000 kroner i erstatning, og flere hundretusen i saksomkostninger, til en person som ble mobbet i barneskolen i perioden 1987-1993.
Gå til bloggsidene og les hele innlegget.