TEMA: Arbeidsmiljøsenteret – Utgave: 03/2011

Grunnopplæring i arbeidsmiljø


Grunnopplæringen er avtalefestet med LO og NHO gjennom Hovedorganisasjonenes Felles­tiltak. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og med­lemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), men andre kan også ha god nytte av opplæringen. Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

Målgruppe:

Verneombud, tillitsvalgte, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Pris

kr 5.750,- for medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret - kr. 6.400,- for ikke-medlemmer.
Ved interesse for øvrige kurstilbud, henviser vi til Arbeidsmiljøsenterets internettsider: www.arbeidsmiljo.no/kurs. Påmelding kan skje direkte fra internettsidene. Kurskatalogen kan bestilles fra Arbeidsmiljøsenteret tlf. 815 59 750 - valg 2.
  • Til orientering kan jeg forte6lle, at jeg i ne6ste uge fe5r iersalletnt et 6,8KWp solcelleanle6g pe5 Klintedalen 40.Kommunen har vurderet, at anle6ggets omfang og placering er foreneligt med Byplanvedte6gt 19 Farum a76 stk 6, under forudse6tning at solcellerne monteres uden pe5 den eks. tagbekle6dning at de ikke fylder mere end 50% af tagfladen.Arbejdet kre6ver i det konkrete tilfe6lde ikke byggetilladelse. Men det vil nok under alle omste6ndigheder ve6re en god ide9 lige at orientere kommunen om en eventuel installation.
    Av Veni - kl. 08:52 lørdag 6. oktober

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS