TEMA: Arbeidsmiljøsenteret – Utgave: 04/2010

Investering i godt arbeidsmiljø

- Opplæringsleder Petter Wildhagen er glad for at Arbeidsmiljøsenteret har fått flere nye medlemmer i løpet av sommeren.
- Medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret får en unik mulighet til å skape en tydelig og god arbeidsmiljøprofil, sier opplæringsleder Petter Wildhagen.
Også i de ellers så stille ferieukene i ­sommer er det kommet til flere nye medlemmer. Følgende ønskes velkommen:
- Toll- og avgiftsdirektoratet, Oslo
- Agder Arbeidsmiljø IKS, Bjorbekk i Arendal
- Arrundel Kristiansen, Borregaard Industries Ltd, Sarpsborg
- Yomando AB, Oslo
- Nilsen Brokers RE AS, Lysaker i Bærum
- Heggeli Helhetsmedisin, Oslo
Wildhagen er glad for at både store og små virksomheter melder seg inn, og understreker at kravene til et godt og sikkert arbeidsmiljø er like store i alle typer virksomheter. Ved å investere i medlemskap i Arbeidsmiljøsenteret, får virksomhetene gode forutsetninger for å senke det arbeidsrelaterte sykefraværet.

Medlemsfordeler

- Avgiften på alle kurs reduseres med 10%.
- Medlemmene får redusert deltakeravgift på Arbeidsmiljøkongressen.
- Arbeidsmiljødagene i Trondheim og andre konferanser i regi av Arbeidsmiljø­senteret.
- 10% rabatt på bøker
- 10% rabatt på alle produkter fra HMS-butikken
- Norges viktigste arbeidslivsmagasin, tidsskriftet Arbeidsmiljø, inngår i medlemskontingenten. Seks utgaver i året.
- Bedriften får løpende informasjon om Arbeidsmiljøsenterets aktiviteter.
Les mer på: www.arbeidsmiljo.no

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS