TEMA: Arbeidsmiljøkongressen – Utgave: nett/2012

Meld deg på Arbeidsmiljøkongressen

 S45+AMS+Kongressen+Hanne+Bjurstr__m_001.bmp
Statsråd Hanne Bjurstrøm kommer på Arbeidsmiljøkongressen. Kommer du?
(Foto: Ilja C. Hendel, Arbeidsdepartementet)
- Statsråd Hanne Bjurstrøm (bildet) kommer til Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i høst. I tillegg kommer 35 andre foredragsholdere. Programmet finner du her.

- Sett av datoene 17.-19. oktober. Da vil Grieghallen fylles opp av deltakere fra hele landet, pluss en del fra våre nordiske naboland. Her vil folk som daglig jobber med HMS-spørsmål møtes for å lytte til, og debattere med, dyktige foredragsholdere, poengterer Norberg. Programmet er i ferd med å bli ferdig, og det er allerede bekreftet at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kommer. Hun vil forhåpentligvis lette litt på sløret når det gjelder regjeringens visjoner for utviklingen i arbeidslivet.

Variert program
Den profilerte arbeidsmedisineren Ebba Wergeland skal samtale i plenum med konsernsjef Terje Venold i Veidekke om dagens og fremtidens arbeidslivsutfordringer.
Direktør Ingrid Finboe Svendsen kommer for å fortelle om hvordan Arbeidstilsynet balanserer i grenselandet mellom å være kontrollør og veileder i arbeidslivet.
Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er ofte deltaker i offentlige diskusjoner, og skal holde foredrag om hvordan selv trenede politifolk reagerer i krisesituasjoner, og hvordan er det er å oppleve kritikk i etterkant av en kritisk situasjon? Hva gjør slike situasjoner med samarbeidet, samholdet og tryggheten på arbeidsplassen? Professor Lasse Lien, NHH, har vært med i utvalg som i noen år har forsket på «Krise, omstilling og vekst», et tema som blir stadig mer aktuelt, sett også i lys av den økonomiske og politiske krise som preger hele EU-området. Dette er et tema som skal drøftes på kongressen.

Fag og kultur
Dette er bare et lite knippe av ca. 35 foredragsholderne på årets Arbeidsmiljøkongress; en kongress hvor det blir tett med høydepunkter. Som ved tidligere år kommer også årets kongress til å bli preget av mange spennende kulturinnslag.

På Arbeidsmiljøkongressen vil politikere, næringslivsledere, tillitsvalgte, verneombud, arbeidslivsforskere, mediefolk og tidligere arbeidsmiljøprisvinnere stå fram som bidragsytere i det som kommer til å være Nordens desidert største HMS-arrangement i 2012.

Hele programmet og informasjon finner du her. 


Det er betydelig rabatt ved påmelding før 1. mai. 

Informasjon om hotell og påmelding finner dere her, Vi kan også kontaktes via kurs@arbeidsmiljo.no eller på telefon til Eva Vandeskog på tlf. 55559300.

paamelding.jpg

Legg til kommentar

captcha

Produsert av Pixelhospitalet AS