TEMA: Arbeidsmedisin

KOLS- ikke bare hos røykere

Barn+og+KOLS+sigarettfoto468.jpg

I vårt land har ca 10 prosent av personene med kols aldri røkt, i andre land kan andelen være opp mot 40 prosent.

Posttraumatisk stress­lidelse og arbeid1

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose som har en alvorlig hendelse som et nødvendig diagnostisk kriterium.

Fra rettighet til almisse? - om overgangen fra yrkesrettet attføring til arbeidsavklaringspenger

1. mars 2010 kan vise seg å bli en dag å minnes. Fra da av ble arbeidsavklaringspenger det NAV kunne tilby personer som tidligere ville fått yrkesrettet attføring.

Lavpris kan uthule BHT-plikten

Kommunene har fått mange nye arbeidstakere med BHT-plikt. Men prisen de har tenkt å betale for en fullverdig bedriftshelsetjeneste, er ganske oppsiktsvekkende. Oslo kommune antyder en pris på ca 160 kroner per ansatt og år.

Myter om sykefraværet

Sykefraværsdebatten siste halvåret har avlivet en del myter, mens noen nye har kommet til. De nye danner basis for diskusjonen om ny IA-avtale og fortjener derfor å bli sett nærmere på.

Produsert av Pixelhospitalet AS