Velg skriftstørrelse: [A] [A]

Rådgivning og veiledning

Arbeidsmiljøsenterets fagkonsulenter har lang erfaring i å bistå bedrifter med råd og veiledning.

• HMS-ledelse           • Konfliktforebygging
• Risikovurdering       • Håndtering av kjemiske stoffer
• Kartlegging            • HMS- systemer
• HMS-revisjoner      • Fjernarbeid etc.

Årlig omkommer og skades altfor mange mennesker i arbeidsulykker som burde vært unødvendige. Samtidig er det mange som gruer seg til å gå på jobb fordi det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves som truende. Dette får konsekvenser for bedriftens produktivitet og lønnsomhet, og reduserer den enkeltes livskvalitet. Et godt og sikkert arbeidsmiljø krever bevisste holdninger og systematisk, målbevisst tilrettelegging. I den sammenheng kan det være nyttig med bistand fra kompetente fagpersoner som hjelper bedriften å fremme en god arbeidsmiljøutvikling.
Arbeidsmiljøsenteret tilbyr bistand ved kartlegging av både det fysiske og det organisatoriske arbeidsmiljøet. Vi er behjelpelig med metodevalg, gjennomføring og det oppfølgingsarbeid etter kartleggingen. 

For ytterligere informasjon ring oss på 815 59 750 [valg 2]

Hilde Hus
Svanevik
seniorkonsulent

tanja.pngTanja
Juul Rødahl

seniorkonsulent

nina_001.pngNina
Berg

seniorkonsulent

kari_001.png

Kari
Witsø
seniorkonsulent

aud_001.png

Aud
Steiring

seniorkonsulent

 

 

 

 

Mer informasjon om våre konsulenter finner du her.

Logg deg inn på VO-forumet her
Last ned
 

PK2014_lite.jpg

 

 

 

 

KK_vaar_forside.jpg

Produktkatalog 2014

........................ 

Kurskatalog 20144

Produsert av Pixelhospitalet AS