Velg skriftstørrelse: [A] [A]

Nyhet:
Endelig et nettbasert HMS-system


HMS-system01.jpg
"For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk HMS på alle plan i virksomheten" Arbeidsmiljøloven § 3-1
De fleste virksomheter har passive HMS-systemer, basert på papirutgaver i ringpermer, installert på CDer eller lagt inn på intranett. Nå er det omsider utviklet et dynamisk, nettbasert HMS-system, som gjør det enkelt å ha kontinuerlig oppfølging av HMS-arbeidet. Risikovurderinger, resultater av vernerunder, handlingsplaner og avviksmeldinger legges inn i systemet, og varsler de ansvarlige på e-post og SMS når de vedtatte oppgavene skal gjennomføres. 
Bruk av et nettbasert HMS-system er ressursbesparende, samtidig som det vil gjøre det lettere å forebygge arbeidsrelaterte skader, ulykker og sykdommer.
HMS-håndboken er lett tilgjengelig, og alle relevante lover og forskrifter er alltid oppdatert. 
 
• Enkelt å tilpasse din bedrift • Enkelt å bruke
• Oppdatert HMS-håndbok • Sjekklister over sentrale oppgaver
• Varsling på e-post og SMS • Ingen installasjon

Vi leverer HMS-systemet med ferdig forslag til HMS-håndbok og med alltid oppdaterte lover og forskrifter. Som en bonus blir HMS-systemet daglig oppdatert med redaksjonelle nyheter fra arbeidslivet.

Ta kontakt med oss for å avtale en nettbasert demonstrasjon av systemet.


Logg deg inn på VO-forumet her
Last ned
 

PK2014_lite.jpg

 

 

 

 

KK_vaar_forside.jpg

Produktkatalog 2014

........................ 

Kurskatalog 20144

Produsert av Pixelhospitalet AS