Velg skriftstørrelse: [A] [A]

Om Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret er en sentral bidragsyter for utvikling av sikre og velfungerende arbeidsplasser i Norge.

Arbeidsmiljøsenteret ble etablert så tidlig som i 1936, den gang under navnet Vern og Velferd.

Partene i arbeidslivet og staten har hele tiden vært viktige støttespillere.
Leder Anders Folkestad i UNIO er styreleder i Arbeidsmiljøsenteret. Ellers er Virke, Fagforbundet, YS, Arbeidstilsynet, Statoil ASA, PreSenter/IRIS og de ansatte representert i styret.

Opplæring, informasjon og opplysningsarbeid har stått helt sentralt i Arbeidsmiljøsenterets historie, og organisasjonen er fortsatt en sterk aktør i arbeidet med å få satt verne- og miljøvirksomhet på arbeidsplassene inn i en større sammenheng.

Arbeidsmiljøsenterets sentrale oppgaver:

  • Grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere
  • Opplæring av HMS-rådgivere både landbasert og offshore

  • Rådgivning og kurs om psykososialt arbeidsmiljø

  • Rådgivning og kurs om mobbing i arbeidslivet
  • Opplæring i praktisk konfliktbehandling
  • Arrangerer seminarer og konferanser om sentrale arbeidslivsspørsmål

  • Arrangerer annethvert år Nordens største arbeidslivskonferanse: Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen i Bergen

  • Arrangerer annethvert år Arbeidsmiljødagene i Trondheim

Arbeidsmiljøsenteret har egen HMS-butikk med et stort utvalg av skilt, HMS-produkter, førstehjelpsutstyr, HMS-litteratur og lov- og regelverk.

Arbeidsmiljøsenteret er bygd opp som en medlemsorganisasjon, med ca. 700 bedrifter, konserner, offentlige virksomheter og organisasjoner som medlemmer.

Logg deg inn på VO-forumet her
Last ned
 

PK2014_lite.jpg

 

 

 

 

KK_vaar_forside.jpg

Produktkatalog 2014

........................ 

Kurskatalog 20144

Produsert av Pixelhospitalet AS